Spelreglerna

Ny lagstiftning och beskattning

I ett Energimoln med stor andel vind och solkraft som jobbar ihop med lagring och styrning av förbrukning och efterfrågan måste helheten knytas ihop av ett väl fungerande regelverk.

Regelverket behöver göra det möjligt att tjäna pengar på investeringar i det vi inom Smart Energy Åland kallar flexiblitetsresurser – till exempel styrning av förbrukning och efterfrågan, egen flexibel produktionskapacitet och energilagringslösningar.

För att det skall bli lönsamt att investera i ny teknologi, utan att öka kostnaden för energiförbrukarna, måste intäkterna från energiförsäljningen omfördelas. Det här kan leda till att vi eventuellt måste utveckla ny lagstiftning på området och från åländskt håll börjar visa hur energibeskattningen borde utvecklas.

Var står vi idag på Åland?

Tack vare vår självstyrelse har vi möjligheter att i viss mån skapa egna spelregler på energimarknaden. Möjligt deltagande i experiment med nya spelregler skall bygga på frivillighet

Vad är på gång just nu?

Smart Energy Åland har planer på en marknadsplats för flexibilitet där man i liten skala kan experimentera med nya marknadsmodeller.

Energiekosystemet på Åland

Läs mer om fokusområdena och varför vi har valt dem på respektive undersida.