Solenergi

Allt fler installerar solpaneler på Åland

Solkraft är en av de viktigaste nycklarna till framtidens rena energiproduktion. Åland har långa ljusa somrar och många soldagar per år, vilket gör solenergi till ett bra alternativ hos oss. Utmaningen med solkraften är att den producerar el bara när solen lyser tillräckligt, och elenergi är väldigt dyrt att lagra. Därför används idag nästan all producerad el exakt samtidigt som den produceras.
Till solkraft räknas också värme producerad med solfångare.

Varför passar solel bra på Åland?

Jämfört med närliggande regioner i Sverige och Finland har Åland flest soldagar per år vilket gör det mer attraktivt att bygga ut solelsystem här.

Vilka utmaningar har elproduktion med solpaneler i allmänhet och på Åland?

Det största energibehovet på våra nordliga breddgrader uppstår på vintern då vi har väldigt få soltimmar. Mulna perioder kan ofta sammanfalla med perioder då det också blåser lite, vilket skulle öka behovet av dyrbar energilagring om man bygger ut väldigt mycket solkraft.

Hur förhåller sig produktionskostnaderna för solel till andra produktionsformer?

I trakter med väldigt många soltimmar per år kan sol redan i dagsläget vara det förmånligaste sättet att producera el. Hos oss med färre soltimmar är solel dyrare än vindproducerad el, och också oftast dyrare än priset på el på den nordiska elmarknaden eftersom priset drivs av låga produktionskostnader i gamla vattenkraftverk i Sverige och Norge.

För den enskilda konsumenten är det ekonomiskt attraktivt att producera sin egen el med solpaneler eftersom man med nuvarande tariffer då sparar in överföringsavgifter och elskatt. Solpanelernas livslängd är numera lång, och de hinner gott och väl och långt före skrotning tjäna in den koldioxid som släpps ut vid tillverkningen.

Var står vi idag på Åland?

Man uppskattar att den installerade effekten på Åland i dag är cirka 0,5 MW. Maxeffekten på elförbrukningen på dagtid varierar på Åland mellan 30 och 75 MW.
Utbyggnaden fortsätter just nu i rask takt.

På områden dit det är dyrt att dra elnät kan det också vara en bra lösning ekonomiskt att bygga ett så kallat off grid system, helt utan uppkoppling till elnätet. Då använder man andra energikällor till de stora behoven som värme och matlagning och liknande, till exempel ved, pellets eller gas.

Ålands landskapsregering ger bidrag till solpanelsinstallationer. Läs mer här

Varför behövs bidrag?

El producerad med solpaneler kostar fortfarande mer än elpriset på marknaden. För att sänka koldioxidutsläppen och driva utvecklingen mot förmånligare solpanelsystem har man från samhällets sida sett det som motiverat att stöda nyinvesteringar i soldrivna elsystem.

Vad är på gång just nu?

Utbyggnaden av små solpanelssystem både på enfamiljshus och kommersiella fastigheter går vidare. Nya innovativa lösningar för att förbättra verkningsgrad och ekonomin i systemen gör dem attraktivare.

Energiekosystemet på Åland

Läs mer om fokusområdena och varför vi har valt dem på respektive undersida.