Styrning av förbrukning och efterfrågan

Smart styrning jämnar ut förbrukningstoppar

Produktion av förnybar el via sol och vind går inte att styra enligt förbrukning. Därför är det en stor fördel om Energiekosystemet kan innehålla en möjlighet för smart styrning av sådan förbrukning som inte är beroende av att vara påslagen vid en exakt tidpunkt. Den här typen av styrning används redan av stora elförbrukare inom industrin, men samma teknik är inom kort möjlig att använda även hos mindre konsumenter. Inom Smart Energy Åland ska vi erbjuda denna möjlighet, och demonstrera hur det kan göras attraktivt och lönsamt att vara med.

Vilken förbrukning kan styras?

Lättast att styra är olika typer av värme som produceras med el, exempelvis varmvatten, eller så kallad lagrande elvärme. Genom att öka möjligheterna att lagra värme, till exempel med större varmvattenberedare, ökas samtidigt möjligheterna att styra förbrukningen. En annan ny och intressant möjlighet är att styra laddningen av elbilar.

Hur går den här typen av styrning till?

De industriella aktörerna som har erbjudit sin stora belastning av elnätet till styrning, kan ofta kontrolleras direkt av elleverantören. En annan möjlighet är system som självständigt reagerar på prissignaler från elmarknaden. Denna automatstyrda modell kommer att utvecklas kraftigt de närmaste åren, och vi inom Smart Energy Åland är med och visar framtidens styrmodeller.

Vad kan man uppnå med förbrukningsstyrning?

Genom styrning av elförbrukningen kan man jämna ut kortvariga effekttoppar i systemet, och på det viset undvika dyra investeringar i produktions- och nätverkskapacitet för att hantera dessa toppar. Det är alltså främst frågan om att undvika framtida investeringar i en värld där effekttopparna blir allt vanligare.

Var står vi idag på Åland?

Förbrukningsstyrningen har idag en väldigt liten betydelse i det åländska elsystemet, men vi har goda möjligheter att utveckla denna sektor eftersom här finns ett väl utvecklat elmätningssytem. Inom Smart Energy Åland har börjat analysera möjligheterna att utveckla verksamhet av den här typen.

Vad är på gång just nu?

Under 2019 sätter vi inom Smart Energy Åland upp ett pilotexperiment baserat på frivillighet, där vi behöver testfamiljer, företag och fastigheter som är intresserade av att delta. Med piloten vill vi reda ut vilka morötter och nya marknadsmodeller som kan göra det lönsamt för konsumenter och prosumenter att erbjuda sina tillgångar till den här typen av flexibilitet. Också företag och andra organisationer kan delta i styrning av förbrukningen.

Energiekosystemet på Åland

Läs mer om fokusområdena och varför vi har valt dem på respektive undersida.