Du kan göra skillnad

Här har vi samlat konkreta tips på vad som kan göras för att ta oss närmare ett fossilfritt energisystem. Förändring behöver ske på alla nivåer - hos beslutsfattarna, på arbetsplatserna och hemma.

Beslutsfattare

 • Våga ta upp frågan på nästa möte, fika eller lunch. Var modig och var en föregångare i att diskutera frågan, även om det råder andra meningsskiljaktigheter er emellan. Låt denna fråga förena istället för att splittra.

 • Ta initiativ till köp av åländsk vind-el för kommunens eller landskapets behov. Skapa och uppmuntra initiativ till installation av solpaneler på offentliga fastigheter.

 • Energieffektivisera offentliga byggnader. Ta tillvara på spillvärme och elda inte för kråkorna. Man kommer långt med att byta gamla fönster, dörrar och tilläggsisolera.

 • Här kan du läsa om landskapets nuvarande bidrag och stöd till energieffektiva installationer.

 • Investera i vindkraft då möjlighet erbjuds. Kontakta vindbolagen och skriv upp dig på deras nyhetsmail!

 • Sätt dig in i energifrågor, var kreativ och positiv i planeringsbeslut. 

 • Delta aktivt i hållbarhetskurserna som erbjuds på din arbetsplats. Det finns alltid något nytt att lära sig eller ny vinkling på något självklart

 • Ta kontakt med oss på Smart Energy Åland i energifrågor. Vi finns här för att hjälpa till!

 • Påverka och uppmuntra till att exempelvis din kommun deltar i Smart Energy Ålands pilotprojekt!

 • Din åsikt gör långt större inverkan än du anar. Ett mail, brev  eller telefonsamtal räcker långt. Bygg broar och expandera ditt nätverk.

 • Vi söker aktivt flera piloter till våra kommande projekt. Kontakta oss för att anmäla ditt intresse eller pejla vad vi har på kommande.

Som anställd eller företagare

 • Företagen är viktiga som kunder för leverantörerna av vindproducerad el. Gör vad du kan för att påverka elavtalet på din arbetsplats. Byt avtal om du är egenföretagare, genom att visa på exempelvis företagets hemsida att ni använder grön el ökar det attraktionsförmågan på företaget.

 • Byt bort eventuell oljepanna. Det finns flera anledningar, många av dem övervägande ekonomiska, till att utforska andra alternativ. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig hitta rätt ersättande uppvärmning för din verksamhet. 

 • Ta initiativ till installation av solpaneler på företagets fastighet. Det går att erhålla understöd från landskapsregeringen för detta. Läs med här.

 • Se till att lyfta frågan om att ta tillvara spillvärme, detta kan innebära rejäla besparingar på långsikt. För du vill väl inte elda för kråkarna?

 • Producerar ni mycket biologiskt avfall kan det vara aktuellt med att investera i en egen biogasanläggning. Här kan du läsa mer om det stöd som landskapet erbjuder. Du kan även kontakt med de åländska företag som har egna biogasverk, exempelvis ÅCA och Orkla, för att höra hur de gick tillväga.

 • Om företaget redan producerar egen el, via exempelvis solpaneler, kan en batteribank spara in överföringsavgifter och skatter. Då klarar ni även strömavbrott på några timmar!

 • Bjud gärna in Smart Energy Åland till diskussion när det är dags att modernisera värme- och kylsystem. Vi hjälper dig gärna i rådgivning, kontakter och tillvägagångssätt!

 • Delta i Smart Energy Ålands pilotprojekt. Under 2019 söker vi inom Smart Energy Åland ett antal företag och fastigheter som vill ansluta sitt värmesystem till förbrukningsstyrning. Kontakta oss här för att anmäla intresse!

Villa

 • Byt bort oljepannan i ditt hus. Ålands landskapsregering tillhandahåller fr.o.m. 1.9.2019 landsskapsborgen, räntestöd samt premie för byte av oljepannor i egnahems- och flerfamiljshus. Här och här kan du läsa mer om detta.

 • Energieffektivisera ditt hus, spara pengar och sluta elda för kråkorna. Genom tilläggsisolering, byte av gamla fönster och dörrar kan du sänka din energiförbrukning markant! Kontakta en byggkonsult och begär offert. Du kan även erhålla stöd från landskapsregeringen för att genomföra detta, se punkt 4.2.

 • Utforska möjligheterna till att återvinna värme. Idag finns det flera smarta lösningar på hur du kan behålla den värme som redan finns i huset, vilket reducerar kostnaderna för uppvärmning markant. Kontakta en VVS firma och begär offert. Även här kan du erhålla stöd från landskapsregeringen, läs punkt 4.3.

 • Byt till 100% vindproducerad eller grön el hos din elleverantör. Det är mycket enklare än du tror. Kontakta dem direkt eller besök deras hemsida.

 • Välj elbil om du ändå ska köpa en helt ny bil. Det börjar vara ett ekonomiskt vettigt beslut. Det går också bra att importera begagnade elbilar.

 • Du kan nu tanka biodiesel (HVO) i Mariehamn. Tankställe finns på Vikingagränd 9 och sköts av St1.

 • Skaffa en solpanels/-fångaranläggning till ditt hus. Även här kan du erhålla stöd från  landskapsregeringen. För att få detta krävs att anläggningen står för minst 50 % av hushållets totala elförbrukning. Börja med att kolla vad du årligen förbrukar och begär in offerter från solpanelsleverantörer.

 • Uppmuntra och stöd potentiella vindkraftsprojekt i din näromgivning. Eller kanske du rentav kan bygga ett mindre själv, då kan erhålla stöd från landskapet. Läs mer här.

 • Om du redan producerar din egen el kan en batteribank för hemmabruk spara in överföringsavgifter och skatter. Då klarar du även strömavbrott på några timmar utan att förlora elen.

 • Skaffa dig en flexibilitetsresrus (t.ex. värmelagringskapacitet, batteribank, egen Micro-CHP-anläggning). Det här är givetvis något för den som har råd och intresse av att vara föregångare och driva utvecklingen.

 • Delta i Smart Energy Ålands pilotprojekt. Under 2019 söker vi inom Smart Energy Åland ett antal testfamiljer som vill ansluta sitt värmesystem till förbrukningsstyrning. Maila oss och berätta kort om din situation och funderingar, eller lämna en intresseanmälan.

Lägenhet

  • Prata med din hyresvärd eller bostadsförening, fråga om vilken slags uppvärmning eller elavtal huset har. Uppmärksamma dem om att Ålands Landskapsregering tillhandahåller fr.o.m. 1.9.2019 landsskapsborden och räntestöd samt premie för byte av oljepannor i egnahems- samt flerfamiljshus. Här kan du läsa mer.
  • Kontrollera om du har möjligt att byta till grön el. Om inte, kolla med din hyresvärd!
  • Välj elbil om du ändå ska köpa en helt ny bil. Det börjar vara ett ekonomiskt vettigt beslut. Det går också bra att importera begagnade elbilar.
  • Informera din hyresvärd/förening om att man kan erhålla investeringsstöd till att installera elbilsladdare. Här finns mer information.
  • Du kan nu tanka biodiesel (HVO) i Mariehamn. Tankställe finns på Vikingagränd 9 och sköts av St1.
  • Uppmuntra och stöd potentiella vindkrafts- och solenergiprojekt i din näromgivning.
  • Engagera dig i pågående projekt, delta i diskussionsforum på nätet och i samhället. Din åsikt och input gör skillnad!

  • Fråga din lokala politiker och tjänstemän om vad de planerar att utforma för energismarta lösningar för ditt område. Skicka ett mail eller slå en signal, det är deras jobb att utveckla samhället och lyssna till dess medborgare.