Smart elnät

Nya IT-lösningar knyter i hop systemet

Ett smart elnät måste produktion, lagring, styrning, konsumenter och prosumenter knytas ihop med smarta IT-lösningar. Just nu analyseras behoven av uppdateringar i nätet på Åland, som i nuläget har ett traditionellt nät för el som flyter i en riktning, från producent till konsument.

Vad innefattar ett smart elnät?

  • Smarta IT-lösningar
    I ett elnät med stor andel vind- och solkraft som fungerar ihop med lagring och styrning av belastning måste helheten knytas ihop med smarta IT-lösningar. I ett elnät med aktiva prosumenter flyter elen i båda riktningarna, både till och från konsument. Styrningen ska fungera i bakgrunden så att konsumenter och småskaliga producenter inte behöver bekymra sig. IT-lösningarna skapar möjlighet för konsumenten själv att följa upp förbrukning, kostnader med mera, samt berätta om sina behov för systemet.

  • Leveranssäkerhet
    Ett smart elnät måste också maximera leveranssäkerheten. El har blivit en mycket kritisk del av vårt liv på alla fronter. Decentraliserad produktion i mindre produktionsenheter kan öka systemets stabilitet och möjligheter att klara olika kriser jämfört med ett centraliserat system. Men bara om det konstrueras med leveranssäkerheten som ledstjärna.
    Kravet på möjligheten att kopplas upp till det smarta nätet behöver beaktas när man investerar i nya anläggningar och apparater

Var står vi idag på Åland?

Åland har ett traditionellt elnät som är uppbyggt enligt modellen att el flyter i en riktning, från en producent ut till konsumenterna. Med ökad andel förnybar energi och nya elförbrukare, såsom den elektrifierade trafiken, ökar behoven av investeringar i elnäten. Inom Smart Energy Åland vill vi bidra till att investeringarna görs på ett sätt som är smart också på lång sikt.

Vad är på gång just nu?

Inom Smart Energy Åland pågår en analys av uppdateringsbehoven i nätet. Analysen baseras på de scenarier för framtida energimix, alltså produktionsanläggningar och deras geografiska spridning, som våra förstudier inom FLEXe-projektet har bedömt som optimala i ett 100% förnybart system på Åland.

Kan du göra något själv?

Strukturen på elnätet är en funktion av de övriga förändringarna i energisystemet, och syns oftast inte direkt i din vardag, endast om något går snett.

Energiekosystemet på Åland

Läs mer om fokusområdena och varför vi har valt dem på respektive undersida.