Blog

Ålands Elandelslags infosida om elbilar

Elbilar och hybridbilar blir allt vanligare på Åland. Därför har Ålands landskapsregering satsat pengar på uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar på Åland, bland annat genom stöd till turistföretagare som har velat investera i laddstolpar vid sina anläggningar. De allmänna laddningsstationerna för personbilar är så kallade snabbladdningsstationer, som är kostsamma jämfört med

Read More »
Ålands första vindkraftverk, Preciosa

Åland har vindkraft med anor

Åland Vindenergi Andelslags första vindkraftverk fick namn efter segelfartyget Preciosa och togs ur drift på Åland år 2016. Idag snurrar hon vidare och producerar energi åt konsumenter i Irland. Åland är en föregångare på vindkraftsområdet. Den privatägda åländska vindkraftsverksamheten inleddes då Ålands Vindenergi Andelslag startade år 1994.När man började bygga vindkraftverken ville man ge dem

Read More »

Smarta elmätare gör Mariehamn mer redo för Energimolnet

Med nya smarta elmätare står Mariehamns Energi snart redo för att testa förbrukningsstyrning av el hos såväl privatpersoner som företag. De nya mätarna kan i framtiden ligga till grund för många fler tjänster för att övervaka och optimera elförbrukningen, säger Per Eriksson, vd för Mariehamns Energi. I januari 2017 påbörjades arbetet med att byta gamla

Read More »

Åland först ut i Norden med test av små vindkraftverk

Lilla Båtskär utanför Ålands kust blev år 2011 den första platsen i Norden där små vindkraftverk kan säkerhets- och prestandatestas. Projektet har hittills resulterat i tester av kraftverk från Asien, USA och Baltikum. År 2011 infördes en europeisk konsumentmärkning för mindre vindkraftverk som bland annat anger bullernivå och producerad effekt vid olika vindstyrkor. Bakom märkningen

Read More »

Familjen Taevs bor energismart

Värmeåtervinning, egen elproduktion och högeffektiv isolering gör att familjen Taevs/Engblom i Jomala klarar sig på ungefär hälften av den genomsnittliga årliga elförbrukningen i Finland. Michael Taevs som är en miljöengagerad egenföretagare delar gärna med sig av sina erfarenheter av att bygga energisnålt. I tidningen Finlands Natur från 2017 berättar den miljöintresserade egenföretagaren Michael Taevs om

Read More »

We are The Green Building Company

Concerned about wasting energy and money? Worried about your impact on the environment? We’ve helped 100s of people like you plan and build eco-friendly, sustainable homes.

Happy Eco-Friendly Clients

Delighted! We saved $1000 in our first year.

“Making the decision to work with The Green Building Company is the best thing we ever did. In 10 years the build will have paid for itself, and we’re happy knowing we’re not contributing to the destruction of the environment.”

Tracey and Dave Armitage—Surrey, UK.