Blog

Mjölk, bröd och biogas – från jord till bord och tillbaka igen

Det enorma vita klotet intill ÅCA har knappast undgått den observante pendlaren som åker längs Godbyvägen. Kanske de även noterat högarna med träflis som ligger precis intill dessa. Vad många dock inte vet är att dessa två olika tingestar hör ihop på ett finurligt sätt. Ålands Centralandelslag (ÅCA) grundades 1921 och ägs av de åländska

Read More »

Värmande fält av guld når varje ålänning

Hela sädeskornet har ett värde för Mats Häggblom, där både skal och kärna används i förädlingen av ekologiskt spannmål. En resurs som tidigare återfördes till jordmånen har nu ett varmt värde hos spannmålsjordbrukare i Saltvik. Just innan grusvägen till Germundö skymtar man en anspråkslös spannmålstork och hall. Men det som döljer sig bakom plåtväggarna är

Read More »

Med havet som värmekälla

För blotta ögat ser det ut att vara helt vanliga växthus. Men under jordbäddarna döljer sig en energismart och briljant lösning. Värmeslingor, som värmts upp av havsvattnet i en närliggande vik på ön Simskäla i den åländska skärgården. Mikael Lundell, ute på Simskäla som är cirka 10 km öster om huvudön Vårdö, har sedan starten

Read More »

En sjöman älskar elbilens surr

Elbilsförsäljarna har fått kraftig konkurrens från oväntat håll. En tur med Taxi 19199 lär övertyga även den mest inbitne vurmaren för fossildrivna förbränningsmotorer om att elbilar är en självklar del av framtidens fordon. Taxi 19 199 är nog mer känd på Åland som Tesla Taxin. Bolaget bildades hösten 2017, efter att sjömannen Antti Taivasalo sett

Read More »

Ålands Elandelslags infosida om elbilar

Elbilar och hybridbilar blir allt vanligare på Åland. Därför har Ålands landskapsregering satsat pengar på uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar på Åland, bland annat genom stöd till turistföretagare som har velat investera i laddstolpar vid sina anläggningar. De allmänna laddningsstationerna för personbilar är så kallade snabbladdningsstationer, som är kostsamma jämfört med

Read More »
Ålands första vindkraftverk, Preciosa

Åland har vindkraft med anor

Åland Vindenergi Andelslags första vindkraftverk fick namn efter segelfartyget Preciosa och togs ur drift på Åland år 2016. Idag snurrar hon vidare och producerar energi åt konsumenter i Irland. Åland är en föregångare på vindkraftsområdet. Den privatägda åländska vindkraftsverksamheten inleddes då Ålands Vindenergi Andelslag startade år 1994.När man började bygga vindkraftverken ville man ge dem

Read More »

Smarta elmätare gör Mariehamn mer redo för Energiekosystemet

Med nya smarta elmätare står Mariehamns Energi snart redo för att testa förbrukningsstyrning av el hos såväl privatpersoner som företag. De nya mätarna kan i framtiden ligga till grund för många fler tjänster för att övervaka och optimera elförbrukningen, säger Per Eriksson, vd för Mariehamns Energi. I januari 2017 påbörjades arbetet med att byta gamla

Read More »

Åland först ut i Norden med test av små vindkraftverk

Lilla Båtskär utanför Ålands kust blev år 2011 den första platsen i Norden där små vindkraftverk kan säkerhets- och prestandatestas. Projektet har hittills resulterat i tester av kraftverk från Asien, USA och Baltikum. År 2011 infördes en europeisk konsumentmärkning för mindre vindkraftverk som bland annat anger bullernivå och producerad effekt vid olika vindstyrkor. Bakom märkningen

Read More »

Familjen Taevs bor energismart

Värmeåtervinning, egen elproduktion och högeffektiv isolering gör att familjen Taevs/Engblom i Jomala klarar sig på ungefär hälften av den genomsnittliga årliga elförbrukningen i Finland. Michael Taevs som är en miljöengagerad egenföretagare delar gärna med sig av sina erfarenheter av att bygga energisnålt. I tidningen Finlands Natur från 2017 berättar den miljöintresserade egenföretagaren Michael Taevs om

Read More »

We are The Green Building Company

Concerned about wasting energy and money? Worried about your impact on the environment? We’ve helped 100s of people like you plan and build eco-friendly, sustainable homes.

Happy Eco-Friendly Clients

Delighted! We saved $1000 in our first year.

“Making the decision to work with The Green Building Company is the best thing we ever did. In 10 years the build will have paid for itself, and we’re happy knowing we’re not contributing to the destruction of the environment.”

Tracey and Dave Armitage—Surrey, UK.