Åland först ut i Norden med test av små vindkraftverk

Lilla Båtskär utanför Ålands kust blev år 2011 den första platsen i Norden där små vindkraftverk kan säkerhets- och prestandatestas. Projektet har hittills resulterat i tester av kraftverk från Asien, USA och Baltikum.

År 2011 infördes en europeisk konsumentmärkning för mindre vindkraftverk som bland annat anger bullernivå och producerad effekt vid olika vindstyrkor. Bakom märkningen står IEA (International Energy Agency) tillsammans med Energimyndigheten i Sverige och dess motsvarighet i andra europeiska länder.
Märkningen får endast utfärdas av oberoende part, såsom exempelvis företaget Intertek, experter på regelverk och standarder. Intertek lanserade därför 2011 i samarbete med åländska Allwinds ett testområde för små vindkraftverk på Lilla Båtskär.
– Båtskär är en bra testplats eftersom där blåser tillräckligt mycket och att där finns både hamn och tillräcklig infrastruktur, säger Allwinds Henrik Lindqvist.

För att ingå i kategorin ”små vindkraftverk” får utrustningens rotorarea inte överstiga 200 kvadratmeter. Den här typen av mindre vindkraftverk är främst till för enskilda hushåll eller mindre energikooperativ.
– På Båtskär erbjuder vi tillverkare och importörer möjlighet att certifiera sina vindkraftverk. Provningen tar i snitt mellan sex och tio månader och sker både på plats och genom fjärravläsning, säger Henrik Lindqvist.

Testerna ger tillverkare och importörer värdefull hjälp med dokumentation och kunskap om sin produkt eftersom de får svart på vitt på vad den faktiskt levererar. Att prova sina egna vindkraftverk tar lång tid och kräver en lämplig testplats som motsvarar standardens krav. När allt är klart kan vindkraftsföretaget få CE-märka sin produkt och därmed garantera sina köpare rätt info om prestanda, miljökrav och säkerhet. – Verksamheten inleddes med tester av två asiatiska horisontala vindkraftverk med storleken 1,5 kW och 10 kW. Därefter testades två 25 kW vertikalaxlade vindkraftverk från USA och sedan ytterligare ett 10 kW verk från Baltikum. Tyvärr blev inget av dessa vindkraftverk certifierade då dom inte uppfyllde alla delar i standarden.
Testplatsen har nu stått tom en tid på grund av konjunkturläget, men i fjol (2018) sattes ett nytt test igång. Detta 10 kW starka kraftverk som provas av ett tredjeparts certifieringsorgan ser ut att kunna bli det första certifierade vindkraftverket från Allwinds testplats.

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email