Åland har vindkraft med anor

Åland Vindenergi Andelslags första vindkraftverk fick namn efter segelfartyget Preciosa och togs ur drift på Åland år 2016. Idag snurrar hon vidare och producerar energi åt konsumenter i Irland.

Åland är en föregångare på vindkraftsområdet. Den privatägda åländska vindkraftsverksamheten inleddes då Ålands Vindenergi Andelslag startade år 1994.
När man började bygga vindkraftverken ville man ge dem ärofyllda namn och därför döps de alla än idag efter framgångsrika åländska segelfartyg som har seglat för kommunen där kraftverket står. Det första åländska fartyget att segla över Atlanten, Preciosa från Eckerö, fick namnge andelslagets första vindkraftverk på 500 kW som togs i bruk just i Eckerö.

20 år i tjänst

Vindkraftverket Preciosa tjänade Åland troget i över 20 år. Hon togs ur drift 24 maj 2016 och hann under sin tid producera 23 272 560 kWh till gagn för den åländska miljön. Eftersom hon då hade passerat 20 år så var hon diskvalificerad för den lokala produktionsstödet som Ålands landskapsregeringen infört. Eftersom elpriserna fortsättningsvis var låga tog andelslagets styrelse beslut om att sälja verket, trots att hon var i fullgott tekniskt skick. Vad vi vet idag så står hon på Irland och producerar elenergi på sin nya plats.

Idag finns det 19 vindkraftverk som ägs av olika åländska bolag.

Ålands första vindkraftverk, Preciosa

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email