Ålands Elandelslags infosida om elbilar

Elbilar och hybridbilar blir allt vanligare på Åland. Därför har Ålands landskapsregering satsat pengar på uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar på Åland, bland annat genom stöd till turistföretagare som har velat investera i laddstolpar vid sina anläggningar. De allmänna laddningsstationerna för personbilar är så kallade snabbladdningsstationer, som är kostsamma jämfört med hemladdningssystem, som kräver betydligt längre laddningstider.

Ålands Elandelslag har skapat webbsidan elbil.ax med matnyttig info om allt som rör elbilar på Åland. Här finns bland annat info om laddningsstandarder och laddboxar, hur man hanterar elbilsladdning i bostadsbolag och även en lista över Ålands alla allmänna laddstationer.

Läs mer om elbilar på Åland hos Ålands Elandelslag

Alla laddstationer i Europa finns utmärkta på webbsidan uppladdning.nu

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email