NYHET

Zanzibar inspireras av Ålands energitransformation

Under slutet av april besökte en delegation från öriket Zanzibar Åland för att studera dess planer och förutsättningar inom förenyelsebar energi. Man konstaterade under besöket att öarna har fler likheter än olikheter i de utmaningar och fördelar som finns för övergången till förnyelsebar energi.

Besöket från det zanzibariska energiutvecklingsprogram arrangerades av svenska Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) som bistår utvecklingen av förnyelsebar energi i Zanizbar.

Zanzibar och Åland har många likheter, dels storleken av öarna men även eget självstyre – Åland till Finland och Zanzibar till Tanzania. Populationsmängden och breddgraderna är desto större i sin skillnad i förhållande till varandra.

Något som bägge öar har gemensamt är strävan efter att bli självförsörjande på förnyelsebar energi. I likhet med Åland är Zanizbar idag beroende av energiförsörjning från fastlandet via kabel, något de vill ändra på.

Det var under sitt besök till Sverige, som delegationen från den zanzibariska energisektorn fick höra om en nordisk ö med liknande förutsättningar, hinder och mål. Under ett två dagar långt besök fick zanzibariska delegationen ta del av den åländska vind och solkraften. Man studerade även Ålands kraftnät och den kraftstation där den så kallade Finlandskabeln kommer in.

Läs mer om besöket här samt lyssna till det radiorepotage som gjordes.

Foto: Nya Åland

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email