NYHET

Anna Häger blir kommunikatör för Smart Energy Åland

Den 29 mars får Smart Energy Åland förstärkning i form av Anna Häger som tillträder som projektets kommunikatör.
– Mitt uppdrag blir att göra vetenskapen begriplig, att förklara det rätt komplicerade Energiekosystemet som vi ska bygga, så att alla ålänningar kan känna sig delaktiga i projektet, säger Anna.


Smart Energy Ålands nya kommunikatör Anna Häger sköter till en början uppdraget parallellt med studierna inom Hållbar utveckling vid Linköpings universitet, där hon tar sin masterexamen i december i år.
– Redan under mitt första studieår fick jag en idé om att undersöka möjligheterna för Åland att bli självförsörjande på fossilfri energi. Jag sökte rätt på artiklar i ämnet, hamnade hos Clic Innovation och har sedan dess följt arbetet med hur företaget Flexens och projektet Smart Energy Åland har utvecklats. Småningom hörde jag helt enkelt av mig till Flexens vd Berndt Schalin och uttryckte intresse för att börja arbeta inom projektet, berättar Anna.
– Det här är verkligen frågor jag brinner för, både projektet, idéerna och systemet känns som framtiden för mig. Jag tror starkt på projektet och på Flexens bolagsform, alltså ett innovationsbolag, ägt av flera delägare. Det blir ett väldigt bra sätt för mig att knyta teori till praktik.

Självklart miljöengagemang

Förutom arbetet hos Smart Energy Åland är Anna även engagerad i KTH projektet Circular Water Challenge, och bistår även Kökars referensgrupp i EU-projektet Clean Energy for EU Islands. Hon har gjort praktik hos Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, där hon bland annat ägnade sig åt ett projekt med syftet att återställa den biologiska mångfalden i Östersjön. Hon har även arbetat som biolog vid Universitetssjukhuset i Linköping, samt som projektassistent hos Ålands Vatten då man under 2016 utvärderade och kartlade utsläpp av näringsämnen och miljöfarliga ämnen. Anna har även arbetat ideellt, som vice ordförande för föreningen Ålands Natur & Miljö och som digital kommunikatör för Ekologiska Odlarna på Åland.
– Det stora engagemanget för miljön har alltid funnits med mig. För mig är det helt självklart att man vill arbeta med miljöfrågor, det är något som främjar alla människor.

Förklara systemet och öka engagemanget

Anna ska nu ta sig an projektets kommunikationskanaler, öka kännedomen om Smart Energy Åland och skapa det nödvändiga engagemanget hos alla ålänningar som behövs för att en så här stor omvälvning av energisystemet ska kunna genomföras.
– Min uppgift blir bland annat att göra vetenskap begriplig. Hur kan vi förklara det här nya systemet som vi kallar Energiekosystemet på ett sätt som gör att alla kan ta in vad det här innebär och kan känna sig som en del av projektet? Det är en stor förändring som kräver engagemang från många.

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email