NYHET

Smart Energy Åland hos World Energy Council Finland

Flexens och Smart Energy Ålands Berndt Schalin höll i måndags ett föredrag under ett seminarium om tekniken Power-to-X, arrangerat av World Energy Council Finland.


I måndags, den 25 februari, höll Flexens vd Berndt Schalin ett föredrag på ett seminarium för World Energy Council Finland. I seminariet deltog representanter för både industri, forskningsinstitut och myndigheter. Huvudtemat för dagen var vägkartan för ”Power-to-X”, det vill säga framställning av hållbara bränslen syntetiskt med förnybar el. Den här tekniken är en förutsättning för att kunna skapa ett helt energisystem som fungerar på 100 % förnybart, och är på lång sikt speciellt intressant för sjöfarten och flyget.

Power-to-X en förutsättning

Berndts presentation fokuserade på den roll Power-to-X-tekniken spelar för att på Åland kunna skapa det nya energisystemet utan att det ska bli dyrare för kund eller producent. Också energiminister Kimmo Tiilikainen lyfte fram Smart Energy Åland i sin taltur.
Dagens keynote talare var Christoph Menzel från World Energy Council Tyskland vars presentation behandlade den globala Power-to-X-industrin. Övriga talare var miljö- och energiminister Kimmo Tiilikainen, ABBs vd Matti Vaattovaara samt professor Annukka Santasalo-Aarnio från Aaltouniversitetet.

 

Samtliga presentationer (på engelska):

Berndt Schalin, The Role of Power-to-X in Solving The Problem of Affordable Renewables Integration

Christoph Menzel, Roadmap for Establishing a Global Power-to-X industry

Matti Vaattovaara, Microgrids and Virtual Powerplants

Annukka Santasalo-Aarnio, More Flexibility with Energy Storage

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email