NYHET

Kökar kommun som ledande exempel

– Om er ö kan lösa det här problemet ser jag inte hur någon annan ö i EU inte kan lösa sitt problem
Feilim O’Connor, finansieringsansvarig vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi (Ener) till Nya Åland 17.05.2019

Mellan den 14-16 maj hölls ett forum för de 26 EU öar som blivit utvalda att delta i Clean Energy for EU Islands. Flexens var givetvis på plats och presenterade demoplattformen Smart Energy Åland för över hundra delegater från andra öar i EU. Deltagarna var tjänstemän, politiker, företagsrepresentater, beslutsfattare från majortieten av de öar som är inblandade i projektet och andra intressenter. Gemensamt för dem alla var deras dedikation till att påskynda omställningen till ett hållbart och flexibelt energisystem. Det satsades stort på att nätverka och knyta kontakter mellan de många representerade parterna, för vad är väl ett smart elnät utan ett smart nätverk?

Forumet tog sin början i Stockholm där man fick lyssna till presentationer från bland annat EU parlamentets Tonino Picula samt EU kommissionens Mia Abramson. Därefter gavs ett flertal presentationer och goda exempel från flertal aktiva aktörer, bland annat från den åländska kommunen Kökar där Christian Pleijel presenterade visionerna om ett fossilfritt Kökar.

– Öar kan gå i fronten för energiomställningen. Från Kökar till EU-kommissionen, från lokalt till globalt. Alla kan bidra.
Camilla Gunell, miljöminster på Åland

Den följande dagen tog M/S Viking Grace deltagarna över Ålandshav. Färden över var till bredden fylld med presentationer av den absolut senaste tekniken och praktiska exempel av privata samarbeten.

Liten tuva stjälper ofta välter stort lass – Kökar i Clean Energy for EU Islands

Väl i Mariehamn hälsades deltagarna välkomna av den åländska miljöministern Camilla Gunell i lagtinget, där en presentation av Åland och dess visioner om ett hållbart samhälle presenterades. Därefter trädde Flexens VD Berndt Schalin in på scenen och presenterade Smart Energy Åland som demoplattform, där Åland är det ledande exemplet av en total samhällsomställning till det hållbara och smarta energinät som behövs för att nå klimatmålen. Smart Energy Åland medverkar som partner till Kökar kommun som är en av de 26 öar som valts ut till detta spännande projekt.

– […] Jag har aldrig förut sett en ö som går dagar utan varken vind eller sol som vill bli 100 procent förnyelsebar. För mig personligen är det verkligen inspirerande att komma hit och se att ni har identifierat det här jättesvåra problemet jätteöppet och är fast beslutna att försöka lösa det utan att ännu veta helt hur ni ska göra det.
Feilim O’Connor till Nya Åland 17.05.2019

Clean Energy for EU Islands i korthet

Ett av målen med Clean Energy for EU Islands sekretariat är att skapa förutsättningar för en hållbar gemenskap av europeiska öar från ett så kallat botten upp perspektiv, det vill säga när flera mindre aktörer tillsammans eller separat driver på för utvecklingen av något. I detta fall är det ösamhällena själva som skall driva på utvecklingen, snarare än att högre instanser driver på, som exempelvis nya lagar och förordningar.

För att hjälpa önsamhällen att samarbeta över gränserna för att påskynda övergången har sekretariatet upprättat en EU-omfattande onlinebaserad engagemangsplattform. Genom denna plattform kommer öaktörer från olika intressegrupper över hela Europa att kunna ansluta, lära av varandra, få tillgång till experter och kapacitetsbyggande material samt arbeta på sina övergångsagendor tillsammans. Plattformen är planerad att lanseras sommaren 2019.

Här kan ni följa projektet och läsa mer om de öar som deltar.

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email