NYHET

Nästa fas och nya förmågor

Flexens och projektet Smart Energy Åland växer så det knakar. I början av juni flyttade bolaget till större lokaler i iTiden, Mariehamn. Samtidigt har bolaget förstärkts med nya förmågor, både inom arbetsgruppen och till styrelsen. Detta innebär att Smart Energy Åland, som Flexens första demoplattform för en total samhällsomställning till ett smart, flexibelt och förnyelsebart energisystem, tar ett rejält kliv in i nästa fas.

Flexens styrelse och de åländska delägarna välkomnade i början av juni styrelsen nya ordförande Timo Rajala. Den tidigare vd:n för Finlands näststörsta energibolag, Pohjolan Voima Oy (PVO), har en lång bakgrund inom energisektorn och är väl förtrogen med styrelsearbete inom både stora och små bolag. Med en avundsvärd kunskapsbank och expertis kommer han vara en värdefull tillgång till utvecklandet av Smart Energy Åland.

Jim Häggblom, nuvarande vd för Viking Line Buss, har tackat ja till att axla en av de ledande rollerna inom Smart Energy Åland och Flexens. Under augusti i år kommer han som vår nya projektchef bland annat att jobba med elektriferingen av trafiken och ansvara för uppstart av de första pilotprojekten och demoplattformarna.

Arbetet med dessa förstärks även med vår andra nyrekrytering, Tuukka Vainio, som kommer att expandera Flexens i och med uppstarten av ett kontor i Helsingforsområdet under juni. Tuukka har en gedigen bakgrund inom förnyelsebara energisystem, dess genomförande och affärsutveckling. Hans fokus kommer ligga på både utvecklingen av pilotprojekten och demoplattformarna inom Smart Energy Åland samt på expansionen av Flexens nationellt och internationellt.

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email