NYHET

Flexens och Smart Energy Åland tar hem vinsten

Effektivare kolinlagring, artificiell intelligens och förnyelsebar energi nådde stor framgång i tillväxtmotor-tävling

Teknik för effektiv kolinlagring, smartare hamnar, utveckling av artificiell intelligens och nya, integrerade energilösningar av förnyelsebar energiproduktion tog hem vinsten när vinnarna i Business Finlands tillväxtmotors-tävlingen presenterades den 18 juni. Tävlingen togs hem av företagen Compensate, Awake.AI, Silo.AI och Flexens. Projekten förutspås under de kommande 10 åren att generera närmare 6 miljarder euro ny omsättning inom Finland, över 9 miljarder euro som ny exportverksamhet samt 100 000 jobb.

Det är andra gången som Business Finland ordnar tillväxtmotor-tävlingen, där företag uppmanas att komma med erbjudanden och idéer av affärsekosystem. Dessa nya affärsverksamheter skall kunna inbringa över en miljard euro med hjälp av tillväxtmotorer. I gengäld erbjuder Business Finland företagen ett kapital lån för utvecklingen av dessa idéer och projekt. Tanken är att företagen i sig skall verka som ramverk och katalysatorer för underlätta så att nya aktörer och innovationer kan ta sig in på marknaden. Tillväxtmotorer förverkligas genom en företagsdriven partnerskapsmodell där företag, forskningsorganisationer och offentliga aktörer, söker lösningar på globala marknadsomvälvningar och skapar nya tillväxtsektorer i Finland.

– Flexens kommer tillsammans med det breda finska teknik- och innovationsnätverket att genomföra världens första fullskaliga samhällstransformation inom förnyelsebar energi, där vår demoplattform Smart Energy Åland har den centrala rollen, berättar Berndt Schalin, vd för Flexens. Samtidigt som Åland blir först i världen med denna storskaliga omställning öppnas även möjligheter upp för att det vi gör här skall kunna tillämpas, inte bara på andra öar, men även på större samhällen. Därmed kommer vi kunna skapa en export av helhetslösningar på den problematik som en global marknad söker lösningar på.

En ny, unik typ av finansiering

Den finländska regeringen beslöt att totalt 60 miljoner euro i form av kapitallån skulle finansiera tillväxtmotorer under 2018 och 2019.

Lån till finansiering av kapital för tillväxtmotorer är internationellt sett unikt. Vi investerar helt enkelt i finska företags förutspådda och framtida framgång. Företagen skickar anbud samt projektidéer till ett upphandlingsförfarande, där de vinnande förslagen är dem som vi bedömer som mest troliga att lyckas. Denna finansiering är uteslutande till för hållbarutveckling samt tillväxt, och är tänkt som ett bra komplement till de övriga branscherna inom Business Finland, berättar Karin Wikman som varit med och utvecklat konceptet. Kapitallånen för tillväxtmotorerna är signifikanta, vanligen mellan 5 till 10 miljoner euro, där budgivarna åtar sig även att återbetala lånen.

Skalbara samhällslösningar inom förnyelsebar energi för internationella helhetslösningar – Flexens

De pågående debatterna i hur man kan motarbeta och kuva klimatförändringarna kommer att innebära omfattande förändringar av det nuvarande energisystemet. Utökad energiproduktion från väderberoende källor, så som sol och vind, kräver ett stabilt men även flexibelt och effektivt elnät. Det kommer även att krävas omfattande nya metoder för att med fördel kunna kombinera detta med flexibel uppvärmning och lagring av energi, där även effektivare transportsystem innefattas. Finland har gedigen kompetens inom energibranschen, men den koordination, testning samt implementering av olika energilösningar som behövs för att möjliggöra detta framtida elnät kräver en omfattande demoplattform. Flexens ämnar tillhandahålla den plattform som kan kombinera de lösningarna som behövs för att förmånligt integrera förnyelsebar energi i samhället. Helhetslösningarna kommer att kunna utvecklas och testas redan i en tidig fas i den testbädd som upprättats på Åland, Smart Energy Åland. I denna testbädd kommer Flexens att kombinera den senaste tekniken, nytänkande och kompetens för att skapa en världsunik plattform tillsammans med de företag som deltar. Lösningarna som tas fram på Åland kommer också att kunna exporteras som helhetslösningar.

– Åland sitter på en minst sagt unik möjlighet att bli en central del i hur vi kommer att lösa ett överhängande problem i pågående klimatkris. Det skulle samtidigt innebära att vi blir helt självförsörjande på energi och det i sig är nog den största fjäder i hatten något samhälle kan stoltsera med, säger Anna Häger Flexens kommunikatör och projektledare för medborgarengagemang.

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email