NYHET

Nu tar projekt Smart Energy Åland fart

Efter fyra år av förstudier kliver projekt Smart Energy Åland nu ut i ljuset och det konkreta arbetet för att bygga ett smart energisystem på Åland är redan igång. Här förklarar projektledare Berndt Schalin vad Smart Energy Åland handlar om och hur planerna ser ut.

Berndt Schalin

Vad är Smart Energy Åland?
– Smart Energy Åland är ett projekt som drivs av företaget Flexens Oy Ab med målet att skapa ett fossilfritt och så långt som möjligt självförsörjande energisystem på Åland. En av utmaningarna och nyckelfrågorna för oss är att åstadkomma detta utan att det blir dyrare för energikonsumenten.

Och hur ska det här gå till?
– Efter noggranna förstudier har vi för Åland valt ut nio fokusområden – vind, sol, värme, biogas, transporter, energilagring, förbrukningsstyrning, smarta elnät och spelregler. Vi har valt att kalla systemet för Energiekosystemet, och inom dessa områden ska Smart Energy Åland fungera som katalysator, testplattform och som kunskaps- och nyhetsbärare. Många av lösningarna som krävs för att nå målet är inte lönsamma idag, men måste testas för att kunna bli det i framtiden.

Bakom Smart Energy Åland står företaget Flexens Oy Ab, vad är det för något?
– Åland blir ett världsunikt demoprojekt och det smarta energisystemet vi bygger blir skalbart för både större och mindre framtida projekt. Inom företaget Flexens strävar vi till att i framtiden kommersialisera den kunskap om förnyelsebar energi och flexibla system som skapas under projektet Smart Energy Åland.

Vem är du och hur kommer det sig att du arbetar med detta?
– Jag är en erfaren företagsledare med mångsidig bakgrund inom både flera energirelaterade företag och finanssektorn. Jag flyttade till Åland hösten 2017 och erbjöd min hjälp eftersom jag brinner för både förnybar energi och affärsutveckling.

Vad händer inom Smart Energy Åland just nu?
– I det direkta nuläget åker jag omkring och träffar personer och organisationer på Åland som har möjligheter att satsa på nya hållbara energilösningar. Så ska vi föregå med gott exempel och ta vår elbil i bruk, detta sker på måndag den 18 februari. Under våren skall jag också hålla föredrag på ett flertal tillfällen där man diskuterar framtidens energisystem, det första är den 25 februari då jag agera föredragshållare och berätta om Smart Energy Åland på ett WEC-seminarium (World Energy Council) om smarta och flexibla energisystem.

Och hur ser planerna för hela 2019 ut?
– Under våren hoppas vi kunna sätta igång ett pilotprojekt där vi söker upp ett antal testfamiljer, företag och offentliga byggnader som vill ansluta sitt värmesystem till förbrukningsstyrning. Produktionen från förnybara energikällor går inte att styra enligt vår förbrukning och i Energiekosystemet är det därför en stor fördel om vi på ett smart sätt kan styra sådan förbrukning som inte nödvändigtvis måste vara påslagen vid en specifik tidpunkt. Och detta ska vi alltså testa under året.

Vad händer inom Smart Energy Åland om fem år, om du får drömma?
– Åland är då föregångare i att driva ett energisystem med hög andel sol och vind i elsystemet, och olika innovativa lösningar för att hantera vårt behov av värme och kyla i våra byggnader. Vi har då hunnit långt i övergången till elektrifierad trafik. Internationella delegationer kommer hit för att bekanta sig med hur Åland har lyckats komma så långt i transformationen på ett kostnadseffektivt sätt.

Vad kan man använda Smart Energy Åland till, som exempelvis företagare eller beslutsfattare?
– Vi deltar gärna som diskussionspartner gällande energifrågor, till exempel om ett värme- eller kylsystem ska bytas inom ett företag eller i en offentlig byggnad. Vi kan också fungera som partner för utveckling av ny verksamhet på energiområdet – vi söker upp rätt kontakter för företag som vill utveckla produkter och tjänster på området, vi hittar innovativa finansieringslösningar med mera. Vi fungerar även som en informationskanal för spridning av goda nyheter inom vårt område.

Om jag vill hänga med på vad som händer inom Smart Energy Åland, hur ska jag göra då?
– Anmäl dig till vårt nyhetsbrev (formulär i sidfoten) och följ oss på Facebook. Vi vill ha så många som möjligt med oss och snart söker vi dessutom som sagt både företag och familjer som vill vara med och ta första steget mot ett nytt energisystem. Håll utkik!

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email