NYHET

Projekt FLEXe Demo är avslutat – Smart Energy Åland tar vid

Den 9 januari i år hölls slutseminariet för projektet FLEXe Ecosystem build-up, som har fungerat som en av förstudierna till Smart Energy Åland. Nu börjar arbetet med att göra verklighet av det smarta energisystemet som är målet för Smart Energy Åland.

Energisektorn står inför en enorm omdaning, på såväl lokal som global nivå och behovet av ett fossilfritt, smart och flexibelt ekosystem för energi är akut. År 2014 inledde Ålands landskapsregering ett samarbete med innovationsklustret CLIC Innovations i Finland, för att undersöka om Åland var lämpligt som testområde för ett modernt, smart energisystem och i så fall enligt vilka förutsättningar. Sedan dess har två omfattande projekt slutförts – Future Flexible Energy Systems och FLEXe Demo Ecosystem build-up. Inom ramen för dessa har det åländska energisystemet analyserats omfattande. Olika delrapporter har gjorts av bland andra Villmanstrands Tekniska Högskola (Lappeenranta University of Technology, LUT) av Statens Teknologiska Forskningscentral (VTT) samt av ett flertal företag. Och den 9 januari i år hölls slutseminarium för projektet
FLEXe Demo Ecosystem build-up.

Goda förutsättningar

Studierna har visat att Åland har goda förutsättningar för att fungera som testområde på grund av flera faktorer.  Dels är Åland ett avgränsat helt samhälle med tillräcklig befolkning, industri och servicesektor. Dels har vi självstyrelsen, och med den behörighet att stifta egen energimarknadslag. Dessutom spelar de goda sol- och vindförhållanden in.
– Det smarta energisystemet på Åland byggs upp helt och hållet kring begreppet flexibilitet, vilket är nödvändigt om man vill utnyttja vind och sol maximalt vid energiproduktionen. Detta framtidens hållbara energisystem kallar vi inom Smart Energy Åland för Energiekosystemet, säger Berndt Schalin, vd för företaget Flexens Oy Ab, som driver Smart Energy Åland.
– Nu drar vi igång projektet Smart Energy Åland på allvar vilket innebär investeringar i ny teknik och en kontinuerlig dialog med befolkningen. Övergången till framtidens hållbara energisystem drivs av nyfikna och framåtsträvande konsumenter och företag som tillsammans engagerar sig i en inspirerande vision, säger Berndt Schalin.

Läs mer och se presentationerna från slutseminariet för FLEXe Demo (på engelska)

FLEXe Demo, slutrapport (på engelska)

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email