Vi skapar världens första

energismarta samhälle.

Vill du hänga med?

Så kan du hjälpa till

För att driva fram förändring behöver vi hjälp och engagemang från dig – som privatperson, företagare, arbetstagare, arbetsgivare eller folkvald.

Nu går vi från envägssystem till energiekosystem

Framtidens hållbara energisystem är ett mångsidigt nätverk av nätverk som tillåter tvåvägsflöden av energi och ett växande utbud av produkter och tjänster.

Framtidens energisystem är 100% självförsörjande och 100% fossilfritt – året runt

Samarbete skapar energi

Vi är stolta över att ha ett antal engagerade samarbetspartners, som alla har valts ut för att tillföra sitt eget värde till projektet.