Du kan göra skillnad

Här har vi samlat konkreta tips och inspirerande exempel på vad som redan har gjorts och kan göras för att ta oss närmare ett fossilfritt energisystem. Förändring behöver ske på alla nivåer - hos beslutsfattarna, på arbetsplatserna och hemma.

Ålands Elandelslags infosida om elbilar

Elbilar och hybridbilar blir allt vanligare på Åland. Därför har Ålands landskapsregering satsat pengar på uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar på Åland, bland annat genom stöd

Läs mer
Ålands första vindkraftverk, Preciosa

Åland har vindkraft med anor

Åland Vindenergi Andelslags första vindkraftverk fick namn efter segelfartyget Preciosa och togs ur drift på Åland år 2016. Idag snurrar hon vidare och producerar energi åt konsumenter i Irland. Åland

Läs mer

Familjen Taevs bor energismart

Värmeåtervinning, egen elproduktion och högeffektiv isolering gör att familjen Taevs/Engblom i Jomala klarar sig på ungefär hälften av den genomsnittliga årliga elförbrukningen i Finland. Michael Taevs som är en miljöengagerad

Läs mer
 • Ta initiativ till köp av vind-el för kommunens eller landskapets behov.
 • Investera i vindkraft då möjlighet erbjuds.
 • Skapa och uppmuntra initiativ till installation av solpaneler på offentliga fastigheter.
 • Se till att lyfta frågan om att ta tillvara spillvärme.
 • Sätt dig in i energifrågor och var kreativ och positiv i planeringsbeslut.
 • Bjud gärna in Smart Energy Åland till diskussion när det är dags att modernisera värme- och kylsystem.
 • Påverka din kommun att delta i Smart Energy Ålands pilotprojekt.
 • Under 2019 söker vi inom Smart Energy Åland ett antal företag och fastigheter som vill ansluta sitt värmesystem till förbrukningsstyrning.
 • Företagen är viktiga som kunder för leverantörerna av vindproducerad el. Gör vad du kan för att påverka elavtalet på din arbetsplats. Byt avtal om du är egenföretagare.
 • Byt bort eventuell oljepanna.
 • Ta initiativ till installation av solpaneler på företagets fastighet.
 • Se till att lyfta frågan om att ta tillvara spillvärme.
 • Om företaget redan producerar egen el, via exempelvis solpaneler, kan en batteribank spara in överföringsavgifter och skatter. Då klarar ni även strömavbrott på några timmar!
 • Bjud gärna in Smart Energy Åland till diskussion när det är dags att modernisera värme- och kylsystem.
 • Delta i Smart Energy Ålands pilotprojekt. Under 2019 söker vi inom Smart Energy Åland ett antal företag och fastigheter som vill ansluta sitt värmesystem till förbrukningsstyrning.
 • Byt bort oljepannan i ditt hus.
 • Byt till 100% vindproducerad el hos din elleverantör.
 • Att välja elbil om du ändå ska byta till ny bil börjar vara ett ekonomiskt vettigt beslut. Det går också bra att importera begagnade elbilar.
 • Du kan nu tanka biodiesel i Mariehamn.
 • Skaffa en solpanelsanläggning till ditt hus.
 • Uppmuntra och stöd potentiella vindkraftsprojekt i din näromgivning.
 • Om du redan producerar din egen el kan en batteribank för hemmabruk spara in överföringsavgifter och skatter. Då klarar du även strömavbrott på några timmar utan att förlora elen.
 • Skaffa dig en flexibilitetsresrus (t.ex. värmelagringskapacitet, batteribank, egen Micro-CHP-anläggning). Det här är givetvis något för den som har råd och intresse av att vara föregångare och driva utvecklingen.
 • Delta i Smart Energy Ålands pilotprojekt. Under 2019 söker vi inom Smart Energy Åland ett antal testfamiljer som vill ansluta sitt värmesystem till förbrukningsstyrning.