Du kan göra skillnad

Här har vi samlat konkreta tips och inspirerande exempel på vad som redan har gjorts och kan göras för att ta oss närmare ett fossilfritt energisystem. Förändring behöver ske på alla nivåer - hos beslutsfattarna, på arbetsplatserna och hemma.

Med havet som värmekälla

För blotta ögat ser det ut att vara helt vanliga växthus. Men under jordbäddarna döljer sig en energismart och briljant lösning. Värmeslingor, som värmts upp av havsvattnet i en närliggande

Läs mer

En sjöman älskar elbilens surr

Elbilsförsäljarna har fått kraftig konkurrens från oväntat håll. En tur med Taxi 19199 lär övertyga även den mest inbitne vurmaren för fossildrivna förbränningsmotorer om att elbilar är en självklar del

Läs mer

Ålands Elandelslags infosida om elbilar

Elbilar och hybridbilar blir allt vanligare på Åland. Därför har Ålands landskapsregering satsat pengar på uppbyggnaden av en heltäckande infrastruktur för laddning av elbilar på Åland, bland annat genom stöd

Läs mer
Ålands första vindkraftverk, Preciosa

Åland har vindkraft med anor

Åland Vindenergi Andelslags första vindkraftverk fick namn efter segelfartyget Preciosa och togs ur drift på Åland år 2016. Idag snurrar hon vidare och producerar energi åt konsumenter i Irland. Åland

Läs mer
 • Ta initiativ till köp av vind-el för kommunens eller landskapets behov.

 • Investera i vindkraft då möjlighet erbjuds. Kontakta vindbolagen och skriv upp dig på deras nyhetsmail!

 • Skapa och uppmuntra initiativ till installation av solpaneler på offentliga fastigheter.

 • Ta tillvara på spillvärme och elda inte för kråkorna.

 • Sätt dig in i energifrågor och var kreativ och positiv i planeringsbeslut.

 • Ta kontakt med oss på Smart Energy Åland när det är dags att modernisera värme- och kylsystem. Vi hjälper till att hitta rätt lösning, teknik och installatör som passar dig och dina behov.

 • Påverka och uppmuntra din kommun att delta i Smart Energy Ålands pilotprojekt! Din åsikt gör långt större inverkan än du anar. Ett mail, brev  eller telefonsamtal räcker långt.

 • Vi söker aktivt flera piloter till våra kommande projekt. Kontakta oss för att anmäla ditt intresse eller pejla vad vi har på kommande.
 • Företagen är viktiga som kunder för leverantörerna av vindproducerad el. Gör vad du kan för att påverka elavtalet på din arbetsplats. Byt avtal om du är egenföretagare.

 • Byt bort eventuell oljepanna.

 • Ta initiativ till installation av solpaneler på företagets fastighet.

 • Se till att lyfta frågan om att ta tillvara spillvärme, detta kan innebära rejäla besparingar på långsikt.

 • Om företaget redan producerar egen el, via exempelvis solpaneler, kan en batteribank spara in överföringsavgifter och skatter. Då klarar ni även strömavbrott på några timmar!

 • Bjud gärna in Smart Energy Åland till diskussion när det är dags att modernisera värme- och kylsystem. Vi hjälper dig gärna i rådgivning, kontakter och tillvägagångssätt! 

 • Delta i Smart Energy Ålands pilotprojekt. Under 2019 söker vi inom Smart Energy Åland ett antal företag och fastigheter som vill ansluta sitt värmesystem till förbrukningsstyrning. Kontakta oss här för att anmäla intresse!
 • Byt bort oljepannan i ditt hus. Ålands Landskapsregering tillhandahåller fr.o.m. 1.9.2019 landsskapsborden och räntestöd samt premie för byte av oljepannor i egnahems- samt flerfamiljshus. Mer information kommer!

   

 • Energieffektivisera ditt hus. Stödet nämnt ovan gäller även dig som vill energieffektivisera, det vill säga att undvika att “elda för kråkorna”. Genom tilläggsisolering, byte av gamla fönster och dörrar kan du sänka din energiförbrukning markant! Kontakta en byggkonsult och begär offert.

   

 • Byt till 100% vindproducerad eller grön el hos din elleverantör. Det är mycket enklare än du tror. Kontakta dem direkt eller besök deras hemsida.

   

 • Välj elbil om du ändå ska köpa en helt ny bil. Det börjar vara ett ekonomiskt vettigt beslut. Det går också bra att importera begagnade elbilar.

   

 • Du kan nu tanka biodiesel (HVO) i Mariehamn. Tankställe finns på Vikingagränd 9 och sköts av St1.

   

 • Skaffa en solpanelsanläggning till ditt hus. Även här kan du erhålla stöd från Åland landskapsregering fr.o.m 1.9.2019. För att få detta krävs att anläggningen står för minst 50 % av hushållets totala elförbrukning. Börja med att kolla vad du årligen förbrukar och begär in offerter från solpanelsleverantörer. På den här sidan kan du enkelt uppskatta hur mycket du skulle spara på att installera solpaneler på ditt tak.

   

 • Uppmuntra och stöd potentiella vindkraftsprojekt i din näromgivning.

   

 • Om du redan producerar din egen el kan en batteribank för hemmabruk spara in överföringsavgifter och skatter. Då klarar du även strömavbrott på några timmar utan att förlora elen.

   

 • Skaffa dig en flexibilitetsresrus (t.ex. värmelagringskapacitet, batteribank, egen Micro-CHP-anläggning). Det här är givetvis något för den som har råd och intresse av att vara föregångare och driva utvecklingen.

   

 • Delta i Smart Energy Ålands pilotprojekt. Under 2019 söker vi inom Smart Energy Åland ett antal testfamiljer som vill ansluta sitt värmesystem till förbrukningsstyrning.för of
 • Prata med din hyresvärd eller bostadsförening, fråga om vilken slags uppvärmning eller elavtal huset har. Uppmärksamma dem om att Ålands Landskapsregering tillhandahåller fr.o.m. 1.9.2019 landsskapsborden och räntestöd samt premie för byte av oljepannor i egnahems- samt flerfamiljshus.

   

 • Kontrollera om du har möjligt att byta till grön el.

   

 • Välj elbil om du ändå ska köpa en helt ny bil. Det börjar vara ett ekonomiskt vettigt beslut. Det går också bra att importera begagnade elbilar.

   

 • Du kan nu tanka biodiesel (HVO) i Mariehamn. Tankställe finns på Vikingagränd 9 och sköts av St1.

   

 • Uppmuntra och stöd potentiella vindkrafts- och solenergiprojekt i din näromgivning.

   

 •  Engagera dig i pågående projekt, delta i diskussionsforum på nätet och i samhället.
 • Fråga din lokala politiker om vad de planerar att utforma för energismarta lösningar för ditt område.