Energimolnet

Idag: ett envägssystem för energi

 • Stora, fasta produktionsanläggningar.
 • Ett nät som är designat för envägsflöde.
 • Styrt av elbolagen.
 • Enkla marknadsstrukturer.
 • Strikt reglerat och oflexibelt.

Energimolnet som växer fram

 • Distribuerad energi från förnybara källor och många producenter.
 • En nät som stöder tvåvägsflöde.
 • Digiltaliserad infrastruktur.
 • Komplexa marknadsstrukturer.
 • Ett flexibelt, dynamiskt och stresståligt system.

Från envägssystem till energimoln

Flexibilitet och decentralisering är kännetecknande för ett klimatsmart och hållbart energisystem. Vi talar om en övergång från ett linjärt  hierarkiskt energisystem till vad vi kallar för Energimolnet – ett mångsidigt nätverk av nätverk. Energimolnet understöder tvåvägsflöden av energi samt ett växande utbud av produkter och tjänster.

Från konsument till prosument

I Energimolnet är flera av aktörerna är både konsumenter och producenter av energi, så kallade prosumenter som kan producera energi för eget behov, och som vid överproduktion kan dela med sig till andra via små eller stora energikooperativ eller lokala elnät.

Energimolnet innefattar förnybara produktionsformer, flexibla konsumtionslösningar, flexibilitetsresurser och spelregler. Beroende på platsens förutsättningar väljer man hur det lokala Energimolnet ser ut.  

Produktionsformer

Till förnybara källor räknas:

 • Solenergi.
 • Vindenergi.
 • Bioenergi.
 • Vågkraft.
 • Geotermisk energi.

Konsumtionsformer

 • Trafik & transporter.
 • Värme.
 • Belysning.
 • Industriella processer.

Flexibilitetsresurser

 • Lagring.
 • Styrning av efterfrågan (“Demand Response”).
 • Småskalig självförsörjning.
 • Uppkoppling till grannarna.
 • Utjämning av förbrukningen.
 • Styrbar produktion.

Spelregler

 • Lagstiftning.
 • Beskattning.
 • Bidrag.

Energimolnet på Åland

På Åland har vi valt följande fokusområden. Läs mer om varför på respektive undersida.