NYHET

Artificiell intelligens ska värma grundskola på Åland

Som en del av Flexens projekt Smart Energy Åland installeras nu ett högteknologiskt system för temperaturreglering i Vikingaåsens skola.

– Med hjälp av artificiell intelligens förutser systemet värmebehovet i varje enskilt rum, säger Markku Makkonen, vd för det finska företaget Fourdeg.

Systemet “Fourdeg Smart Heating” installeras i Vikingaåsens skola under november. Det fungerar genom att traditionella termostater i vanliga element byts ut mot nya som kan kommunicera via WiFi.

Genom att samla in data och använda sig av väderleksrapporter lär sig systemet hur de olika rummen i en byggnad ska värmas upp så effektivt som möjligt. Resultatet av pilotprojektet ska följas upp noga och Jim Häggblom, projektledare på Flexens, hoppas på flera positiva effekter.

– Jag hoppas att vi kan se prov på bättre inlärnings- och arbetsförhållanden för alla på skolan, en jämnare temperatur i byggnaden, att uppvärmningskostnaderna minskar samt att felsökning och underhåll förenklas i och med de diagnoser som systemet kan köra. Den här typen av energieffektivisering och en smart styrning som leder till ökad flexibilitet är centrala delar i det framtida energisystem som Flexens vill skapa.  

 

Prisbelönt system

Systemet fick 2018 WWF:s pris “Climate Solver” – ett pris som delas ut till teknik och affärsmodeller som kan leda till kraftigt minskade utsläpp av koldioxid. Uppvärmning av byggnader är en stor källa till koldioxidutsläpp, så nya lösningar som kan minska energiåtgången i större byggnader är hett eftertraktade på världsmarknaden.

Att den nya tekniken testas i Jomala hänger samman med Flexens projekt Smart Energy Åland. Jim Häggblom säger att det hela började med att Jomala kommun ville veta om det fanns några projekt inom Smart Energy Åland som kunde genomföras i kommunen.

– Vi har ett antal teknologiföretag i vårt nätverk, bland annat Fourdeg som letade efter en lämplig testlokal för sitt system. Tillsammans med Jomalas tekniska chef Magnus Nordin kom vi fram till att Vikingaåsens skola var den naturliga platsen.

Markku Makkonen, vd för Fourdeg, säger att samarbetet har stor potential.

– Vi ser fram emot att vara med och skapa nästa generations högkvalitativa energiekosystem, utveckla Ålands energiförsörjning och leverera helhetslösningar som har betydande exportpotential.

Kontaktuppgifter

Jim Häggblom
Projektledare 
+358 40 18 01 350
jim.haggblom[at]flexens.com

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email